jawaban

Pokok-pokok berita yang terkandung dari berita di atas adalah.

Pokok-pokok berita yang terkandung dari berita di atas adalah.

a. Siapa, apa, bagaimana
b. Siapa, di mana, apa
c. Siapa, kapan, mengapa
d. Siapa, mengapa, bagaimana

kunci Jawaban: A Siapa, apa, bagaimana

Dilansir dari bebagai sumber terpercaya, Pokok-pokok berita yang terkandung dari berita di atas adalah. Siapa, apa, bagaimana

related posts :  Panel Tools dapat dimunculkan dan dapat dihilangkan dengan memberikan perintah?

Leave a Reply

Your email address will not be published.