Bewara…..Kisi-kisi  Kunci Jawaban PTS UTS Bahasa Sunda Kelas 4 SD MI Semester 1 

Bewara

Assalamualaikum wr.wb

Kasadayana murid SD negeri 1 Cidadap dina dinten Sabtu kaping 19 Agustus 2020 kedah nyandak tutuwuhan kanggo dipelak di pakarangan sakola. Tutuwuhan anu dicandak kedah jenis herbal, nyaeta tutuwuhan anu tiasa dimanfaatkeun kanggo landog. Hatur nuhun kana perhatosanana.

Wasalamualaikum wr.wb

Pupuhu kelas IV
SD Negeri Cidadap

Kartika Kulsumah

 

Pek jawab pananya ieu di handap!

 

1. Ku Saha eta bewara ditepikeuna?

Eusi : Pupuhu kelas 4, Kartika Kulsumah

 

 

2. Dinten naon murid kedah nyandak tutuwuhan teh?

Eusi : Sabtu, 19 Agustus 2020

 

 

3. Tutuwuhan jenis kumaha anu kedah di candak teh?

Jawaban : Tutuwuhan jenis herbal anu tiasa dimanfaatkeun kanggo landog.

related posts :  They have beautiful voices. The word beautiful has closest meaning with?

Leave a Reply

Your email address will not be published.