“Lahan tanah téh teu acan pajeng diicalna.” Naon hartos “pajeng” dina kalimat di luhur….Kunci Jawaban Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 1 

“Lahan tanah téh teu acan pajeng diicalna.” Naon hartos “pajeng” dina kalimat di luhur….

 

a. petugas piket
b. waktu nu bakal datang
c. payu
d. payung

 

 

Kunci Jawaban: C

 

“Lahan tanah téh teu acan pajeng diicalna.” Naon hartos “pajeng” dina kalimat di luhur….Kunci Jawaban Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 6 SD Semester 1

related posts :  Cacahing gatra/larik saben sak pada diarani?

Leave a Reply

Your email address will not be published.