Sebutkan Rukun Islam dan rukun iman

Kunci Jawaban sudah terverifikasi ahli tentang Sebutkan Rukun Islam dan rukun iman tugas soal Kelas : III Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kategori : Rukun Iman dan Islam.

Pertanyaan:

Sebutkan Rukun Islam dan rukun iman

Jawaban:

 

 

RUKUN ISLAM

 

Rukun Islam merupakan 5 pondasi dasar dalam beragama Islam dan wajib untuk dijalankan. 5 Pondasi ini mengajarkan kita untuk mengabdikan diri kepada Allah, membantu sesama dan diri sendiri. Isi dari rukun islam, diantaranya :

 • Syahadat
 • Shalat
 • Zakat
 • Puasa
 • Haji

Alasan mengapa zakat diposisikan diurutan ke-3, bukan ke-4, sebab ada beberapa ulama yang berpendapat bahwasanya zakat lebih dahulu dijalankan oleh manusia daripada puasa. Sejak lahir, kita sudah diwajibkan untuk berzakat walaupun melalui perantara orangtua, namun belum diwajibkan untuk puasa.

 

RUKUN IMAM

 

Rukun Iman merupakan 6 pondasi dasar keimanan seorang mukmin. Dalam Rukun Iman, kita diwajibkan untuk mengimaninya secara keseluruhan, baik yang nampak maupun tidak. Isi dari rukun iman, diantaranya :

 • Iman kepada Allah SWT.
 • Iman kepada para Malaikat Allah SWT.
 • Iman kepada kitab Allah SWT.
 • Iman kepada Rasul Allah SWT.
 • Iman kepada Hari Akhir.
 • Iman kepada Qada dan Qadar.
related posts :  Lambung menghasilkan enzim yang berguna untuk membunuh kuman-kuman yang masuk bersama makanan ke lambung disebut?

Leave a Reply

Your email address will not be published.