Kisi-kisi Soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 SMP MTS Semester 2, Update Kunci Jawaban Terkini

teknob – Berikut ini kisi-kisi soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 SMP MTS semester 2 dengan update kunci jawaban terkini.

Kisi-kisi soal PAT Bahasa Sunda ini dilengkapi dengan ulasan terkini yang dapat adik-adik kelas 7 SMP MTS pahami dan pelajari.

Didalamnya terdapat 10 butir pertanyaan kisi-kisi soal PAT Bahasa Sunda yang disusun dari buku paket edisi revisi 2018.

Bagi kalian yang menginginkan nilai tinggi dan memuaskan, mari ikuti dan simak pemaparannya dalam artikel ini dengan bentuk kisi-kisi soal PAT Pilihan Ganada (PG).

Dilansir  teknob.me dari buku.kemendikbud.go.id pada Jumat, 20 Mei 2022, berikut kisi-kisi soal PAT Bahasa Sunda kelas 7 SMP MTS semester 2 yang dapat kami paparkan.

 

1. Carita rekaan (êksi) anu ngandung hal-hal pamohalan disebut oge ………

a) Legenda
b) Sajak
c) Dongeng
d) Pupujian

Jawaban: C Dongeng

2. Bapa badé ……………….ayeuna ? Abdi badé neda ti payun atuh.

a) emam
b) neda
c) tuang
d) dahar

Jawaban: C tuang

3. Nabi urang sadayana Kanjeng nabi anu mulya Muhammad jenengan nana Arab Qurés nya bangsana Ibuna Siti Aminah Ramana Sayid Abdullah Dibabarkeunna di Mekah Wengi Sénén tahun gajah
Pupujian diluhur eusina ngagambarkeun :

a) Puji ka Allah
b) Solawat Nabi
c) Pépéling
d) kaagamaan

Jawaban: B Solawat Nabi

4. Paguneman teh asal kecapna tina gunem anu hartina?…..

a) nyarita lemes
b) nyarita sorangan
c) nyarita silih tempas
d) nyarita kasar

Jawaban: C nyarita silih tempas

5. Dihandap ieu kaasup conto antonim nyaéta …..

a) Benghar
b) Wawuh x wawoh
c) Salam
d) Gedé x Leutik

Jawaban: D Gedé x Leutik

6. Naon ari hartina pupujian teh…….

a) Carita basa sunda
b) Pupujian anu dilagukeun
c) Puisi buhun nu eusina nyaoko kana ajaran agama islam
d) Puisi basa sunda

related posts :  Untuk menyampaikan informasi mengenai safety pada setiap kegiatan / job maka dilakukan pada?

Jawaban: C Puisi buhun nu eusina nyaoko kana ajaran agama islam

7. Kembang Jambe nyaeta……..

a) Mayang
b) Mencenges
c) Uceng
d) jamotrot

Jawaban: A Mayang

8. Nabi urang sadayana Kanjeng nabi anu mulya Muhammad jenengan nana Arab Qurés nya bangsana Ibuna Siti Aminah Ramana Sayid Abdullah Dibabarkeunna di Mekah Wengi Sénén tahun gajah
Pupujian diluhur eusina ngagambarkeun :

a) Puji ka Allah
b) Solawat Nabi
c) Pépéling
d) kaagamaan

Jawaban: B Solawat Nabi

9. Kaulinan néangan batur nu nyumput upama saurang jadi ucing. Biasana ucing ngitung heula méré waktu batur nyumput saacan kudu néangan kabéhanana. Aya rupa-rupa aturan.Disebut…..

a) ucing bandera
b) ucing-ucingan
c) ucing sumput
d) ucing 20

Jawaban: C ucing sumput

10. Lamun urang nelepon, kabeneran anu nampana lain jalma anu rék dituju, urang kudu …

a) Ménta idin ka jalma nu nampa telepon yén urang rék nyarita jeung jalma anu rék dituju
b) Nitah éta jalma sangkan ngageroan atawa néangan jalma anu rék diajak nyarita
c) Nanyakeun naha lain jalma anu rék dituju anu nampa teleponna.
d) Gancang nutupkeun telepon sabab lain jalma éta anu rék diajak nyarita

Jawaban: A Ménta idin ka jalma nu nampa telepon yén urang rék nyarita jeung jalma anu rék dituju

 

Disclaimer: Kisi-kisi soal PAT Bahasa Sunda Kelas 7 SMP MTS semester 2 ini dibuat berdasarkan pengawasan tim ahli dan guru berkompeten Nani Supartini S,Pd Lulusan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).***

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.